Arte: venduta un opera di hypnos a un milione di quattrini